Annika Sööt PCC

Minu teekond professionaalse coachi ja koolitajana algas aastal 2014. Sealt alates olen kogu oma hinge, südame ja kire pühendanud inimeste arendamisele, coachimisele, koolitamisele, jõustamisele, inspireerimisele, väärtustamisele, teadlikkuse kasvatamisele, treenimisele, imetlemisele.

Kes ma olen inimese ja coachina?

Olen coachina uuenduste ja muudatuste katalüsaator, Sinu plaanide ja võimaluste kaasmõtestaja. Tuginedes süsteemsele ja lahenduskesksele lähenemisele, aitan luua selgust ja äratada teadlikkust, et tekiksid uued tähendused mõtetes ja tegudes, mille tagajärg on elluviimine. 

Mõned aastad tagasi defineerisin oma IKIGAI (Jaapani “olemise mõtte” kontseptsioon) – minu OLEMISE MÕTE on tõsta inimeste teadlikkust, mille pealt saavad nad luua endale uusi tähendusi!

Usun, et just tänases maailmas on eriti aktuaalne luua oma elule / eneseteostusele / ärile uut tähendust, olla hetkes-kohal, tõsta oma teadlikkus tavaseisundist kõrgemale ja muuta oma elu / eneseteostust / äri / suhteid / maailmavaadet jne.

Annika Sööt

See, kuidas Sa maailma näed, loob Sinu reaalsust! Mis oleks, kui coaching tooks nähtavale selle, mida Sa hetkel ei näe? Ühendades nähtamatu nähtavaga, ilmneb taipamine ja tekib uus teadlikkus Sinu mõtetes ja tegudes.

Olen coachina Sinu teadliku muutuse partner. Sinu plaanide ja võimaluste kaasmõtestaja. Võimaldan Sul luua selgust, tõsta teadlikkust ja näha seda, mida Sa muidu ei näe.

Viimased kaheksa aastat arendustööd inimestega, on kasvatanud ka mind professionaalina.

Olen Solution Focused Coach, High Performance Team Coach, Systemic Coaching and Constellation Coach, Human Design Coach, NLP Master Practitioner, andragoog.

Annika Sööt PCC (Professional Certified Coach) ICF     Annika Sööt PCC ICF

International Coach Federation (ICF) liige ja ICF Estonia kaasasutaja.

 

Millised on minu loomupärased võimed ja anded?

 • intuitiivne inimeste tajumine ja mõistmine
 • kõrgendatud tähelepanu ja fookusega kuulamine ning võimsate küsimuste küsimine
 • hoolimine
 • väärtustamine
 • inspireerimine, innustamine, julgustamine
 • Sinu sisemise jõu äratamine
 • koostöös, Sinu ellu uue kvaliteedi loomine

Kuidas saan mina Sulle kasulik olla?

Pakun Sulle kogu oma tähelepanu, teadlikkuse ja võime püüda kinni hetkes olevaid teadmisi, väärtustan Sind, kuulan sügaval tasandil ja küsin võimsaid küsimusi, selleks, et SINA:

 • teaksid täpselt, mida tähtsat / olulist oma ELUS tahad
 • lood plaani selle teadmise elluviimiseks
 • oled täis väge / jõudu / kindlust
 • tunned end imeliselt ja hoitult
 • tead ja tajud, et “Kõik on võimalik!” – kui suudad millestki unistada ja mõelda, siis suudad selle ka ellu viia
 • Sa oled ise oma ELU looja

Kui see, millises olukorras oled Sina või Sinu organisatsioon, sulle enam ei sobi, siis tea, et Sinu homne on sinu tänaste otsuste ja valikute vili. Minu missioon on pühenduda Sinu avanemisele – et saaksid teadlikuks oma sisemisest võimekusest ning tarkusest ja saavutaksid tasakaalu ja eneseteadlikkuse. Seeläbi õpid Sa märkama, elu väärtustama ja tegema oma elus ja ettevõtmistes teadlikke otsuseid ja valikuid.

Lükkan Sind pehmelt muutustesse, elavasse ellu. Sa oled suurepärane!

Minu pagasis on üle 10 aasta pikkune kogemus finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügitiimide liidrina. Minu professionaalne elu on olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise, kaasamise ja arendamisega. Süsteemi vaatevinklist protsesside juhtimise ja strateegiate loomise ja elluviimisega ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Coachina on minu jaoks suurim väärtus, algus ja lõpp INIMENE. Ükski protsess, strateegia ei tööta ilma inimeseta. Muutused algavad ja lõpevad inimestega. 

Töötades juhtidega aitan neil märgata seoseid teadliku töötaja ja tulemusliku äri vahel. Koostöös, keskendudes lahendustele, leiame juhtidega viisid, mis toetav inimeste arendamist ja äri võimendamist teadlikult, süsteemselt ja jätkusuutlikult.

Minu kireks on töö tiimidega – Next Level Teamcoaching.

Kui minu kogemused coachina, koolitajana, kaasava liidrina inspireerivad ka Sind, tahtma ülesse leida see “MISKI”, et elada täiel rinnal, siis oled sattunud õigesse kohta. Kirjuta mulle ja panen Sulle kokku Sinu väärtuspakkumise.

Naerata ja maailm naeratab Sulle vastu!

 

Annika Sööt PCC professional certified coach